Från och med hösten 2016 har Mögel-bilen paus. Eventuellt återkommer jag i framtiden.

Catering

Mögel caterar gärna fester, bröllop, vernissage etc. och kan erbjuda enkla eller avancerade menyer utefter önskemål.
Vid catering krävs att antal portioner bokas i förväg. Minibelopp inom stockholmsområdet är 3500 kr. 

Observera att catering betyder ett förbeställt antal portioner. Om du vill att jag kommer och säljer mat till eventuellt hungriga gäster räknas det som festival eller event.

FESTIVAL & EVENT

Mögel kan komma till festivaler och event i närheten av Stockholm om deltagarantalet förväntas vara minst 1000 personer.

El: enfas 10A, dvs. helt vanliga eluttag. Helst två uttag på separata säkringar.
Toalett: för event som varar mer än 5 h krävs tillgång till toalett.
Vatten: för event där försäljningen beräknas överstiga 150 portioner krävs tillgång till vatten och avlopp.

Varför hittar du inte Mögel på stora festivaler? Då all Mögels mat görs från grunden på ekologiska råvaror, vilket innebär mycket arbete och höga råvarukostnader, har företaget inte möjlighet att betala de avgifter som kommersiella festivaler kräver. 

förfrågningar

Pia Qvarnström
0733 565988
pia@swedishtempetations.com